Pierwszy Polski Filtr Niusów dla Windows

Filtr Niusów został tworzony dla umożliwienia korzystania z wadliwych czytników niusów takich jak XNews, Gravity czy Slrn. W aktualnej wersji przydatny jest także do korzystania ze sprawnych czytników takich jak Outlook Express.

Funkcjonuje jako filtr strumienia Tcp/Ip przetwarzający przesyłane nim dane zakładając, że strumień tych danych zgodny jest z protokołem Nntp. Nadaje się więc do każdego czytnika i może udostępniać niusy użytkownikom jednego lub większej ilości komputerów, np. użytkownikom sieci lokalnej oddzielonej od Internetu.

Konfiguracja filtra polega na podaniu adresu serwera Nntp i portu z którego niusy będą pobierane oraz portu na którym będzie nasłuchiwał na żądania czytników.

Konfiguracja czytników do pracy z filtrem polega na podaniu adresu i portu pod którym został udostępniony tak, jak to ma miejsce przy korzystaniu z dowolnego serwera niusów. Należy zwrócić uwagę, że domyślnym portem na którym filtr nasłuchuje jest 888, co wymaga podania go w czytniku lub przekonfigurowania filtra do używania standardowego 119. Co do adresu, to należy wskazać adres komputera, na którym filtr pracuje. Jeśli np. filtr pracuje na tym samym komputerze co czytnik, to można użyć adresu localhost lub 127.0.0.1.

Możesz wypróbować działanie filtra pod adresem news://news.niusy.pl:888/ czyli podając w konfiguracji serwer news.niusy.pl i port 888 z tym, że możesz używać go tylko do czytania. Aktualne ustawienia filtra powodują wybieranie z przesyłek wieloczęściowych alternatywnych części w formacie text/html.

Aktualne możliwości:


Do stworzenia wykorzystano


Podobne programyA tutaj znajdziesz serwis poświęcony konfiguracji czytników i innych informacjach na temat niusów.