Zrzuty ekranu Pierwszego Polskiego Edytora Dokumentów Hipertekstowych dla Windows

[Na terminalach graficznych jest tutaj zrzut ekranu Pierwszego Polskiego Edytora Dokumentów Hipertekstowych]


[Na terminalach graficznych jest tutaj zrzut ekranu Pierwszego Polskiego Edytora Dokumentów Hipertekstowych]


Wszelkie prawa zastrzeżone © Piotr Trzcionkowski 1997-2001