Pierwszy Polski Publikator Witryn dla Windows

Pierwszy Polski Publikator Witryn umożliwia oszczędne publikowanie stron znajdujących się na dysku lokalnego komputera na zewnętrzne serwisy. Publikowane są dokumenty dowolnego typu z wybranego katalogu i jego podkatalogów, ale tylko te, które zostały uaktualnione albo te, które jeszcze nie zostały opublikowane po utworzeniu. Nie ma natomiast zdolności do kasowania plików z odległego serwera, co jest akurat bardzo logiczne przy publikowaniu dokumentów w Internecie. Zapewnia, że jakiekolwiek odwołanie do tego dokumentu nigdy nie zdezaktualizuje się. Oczywiście nie oznacza to, że trzeba uparcie trzymać przestarzałe dokumenty, ale można zmienić ich zawartość tak, by wskazywały nową lokalizację lub wyjaśniały powody zaprzestania udostępniania. Trzeba sobie zdawać sprawę, że do dokumentów naszej witryny biegnie wiele odnośników z obcych witryn, których autorów nawet nie mamy technicznej możliwości powiadomić. Potrafią tak trwać latami. Dobrze dla nas, by większość z nich jednak na coż pokazywała.

Cechą szczególną publikatora jest przetwarzanie dokumentów o rozszerzeniach Htm*, Wml* , Js* do kodowania Utf-8. Obejmuje to także dodawanie sekwencji rozpoczynającej Bom. Dodawanie kodu Bom nie obejmuje dokumentów Wml* z powodu bramek nie akceptujących takiego sposobu kodowania. Skutkiem przetwarzania jest właściwa ich zawartość na serwerze docelowym. Dokumenty w lokalizacji źródłowej nie są modyfikowane w żaden sposób. Istotne jest jednak ich oznaczenie lub nieoznaczenie kodem Bom dla przekazania informacji o kodowaniu dokumentów. Dokumenty nieoznaczone traktowane są jak napisane zgodnie z aktualną stroną kodową Windows.

Po instalacji programu w menu podręcznym folderów uruchamianym kliknięciem prawego klawisza myszki na nim, dostępne są pozycje Konfiguracja publikowania i Publikowanie. Zgodnie z nazwą jedna umożliwia konfigurację publikowania obejmującą podanie użytkownika, hasła, serwera i katalogu w formacie użytkownik:hasło@serwer/katalog. Potem można już wybierać Publikowanie. Zostanie opublikowana cała zawartość folderu.Do stworzenia wykorzystano


Podobne programy