Pierwszy Polski Konwerter Dokumentów Html Na Wml

Pierwszy Polski Konwerter Dokumentów Hipertekstowych Html Na Wml ułatwia przygotowanie Wap'owych wersji dotychczasowych, html'owych serwisów wykonując ich konwersję do Wml'a. Konwersja polega na utworzeniu jednego lub wielu dokumentów „*.wml” obok dotychczas istniejących „*.htm*” o możliwie zbliżonej zawartości i strukturze oraz przy konwersji wielu, z zachowaniem powiązań. Ze względu na oznaczanie dokumentów wynikowych znacznikiem Bom odpowiadającym kodowaniu Utf-8 i nieprzykładanie wagi podczas konwersji do zawartości, dokumenty źródłowe również powinny być kodowane w Utf-8. Choć możliwa jest praca interaktywna to konwersję całych witryn należy wykonywać po kliknięciu prawym klawiszem myszki na folderze pozycji „Konwersja Html na Wml”. W podobny sposób możliwe jest konwertowanie pojecynczych plików jednak tylko konwersja całego foldera umożliwia zachowanie powiązań między dokumentami znajdującymi się w nim. Konwersja pojedynczych dokumentów Html lub podkatalogów witryny nie uaktualni odnośników do dokumentów znajdujących się poza nimi. Jeśli wcześniej były konwertowane wraz ze wskazującymi na nie to po takiej wybiórczej konwersji odnośniki nie będą już „dobre”. W aktualnej wersji konwertowane są wszystkie dokumenty Htm* niezależnie od tego, że wcześniej mogły już być konwertowane i niezmienione nie wymagają uaktualnienia. Należy zwrócić uwagę, że w aktualnej wersji produkowane dokumenty wynikowe są mocno niedoskonałe. Nie muszą być składniowo poprawne (po prostu bramki nie zaakceptują ich) i niekoniecznie mieszczą się w pamięci telefonu (niewiele telefonów posiada dużą pamięć). Nie zmienia to jednak jego przydatności do konwersji całych witryn, kiedy wykonana konwersja skraca wydajnie czas przygotowania jej wersji Wap. Nie należy także przerażać się zamieraniem programu podczas konwersji. Kolejne wersje konwertera będą działały coraz lepiej.Wypróbuj Pierwszy Polski Konwerter Html na Wml

Plik źródłowy Html


Do stworzenia wykorzystano


Podobne programy