Pierwszy Polski Edytor Dokumentów Hipertekstowych dla Windows

Pierwszy Polski Edytor Dokumentów Hipertekstowych jest narzędziem przeznaczonym dla przygotowywania dokumentów hipertekstowych do publikacji w Internecie poprzez usługę www (ang. World Wide Web).

Pozwala na:

Ze względu na czasochłonność poprawiania można je przerwać w każdej chwili wykonując taką samą akcję jak przy rozpoczynaniu tzn. klikając na pasku przycisków lub wybierając odpowiednią pozycję w menu.

Podczas wczytywania dokumentu lub jego zamykania z zapisaniem jest wykonywane sprawdzenie jego składni w trybie szybkim tzn. obejmującym tylko podstawowe reguły składniowe. Pełne sprawdzanie jest wykonywane na żądanie.

Możliwości edytora obejmują wstawianie gotowych znaczników (ang. tag'ów) hipertekstu. Nie ogranicza to w żaden sposób kontroli nad postacią dokumentu hipertekstowego.

Edytor czyta dokumenty w wielu, popularnych standardach kodowania, ale zapisuje je wyłącznie w Unikodzie w translacjach:Do stworzenia wykorzystano


Podobne programy